Oznaczenie CE

W ODNIESIENIU DO OBOWIĄZUJĄCYCH DYREKTYW I NORM ZHARMONIZOWANYCH, OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE:

1. opracowania dokumentacji techniczno – ruchowej dla maszyn/linii produkcyjnych używanych oraz nowych, w tym istniejących/importowanych, obejmującej:
– specyfikacje techniczne
– instrukcję obsługi
– instrukcję eksploatacji: konserwacje, regulacje, naprawy , remonty
– weryfikację zagrożeń i ocenę ryzyka
– wykaz części zamiennych, w tym szybkozużywających

 

2.przeprowadzenia procedury certyfikacji dla maszyn/linii produkcyjnych używanych oraz nowych, w tym istniejących/importowanych, obejmującej:
– ekspertyzy techniczne dotyczące stanu istniejącego wraz z wytycznymi modernizacji w celu dostosowania do minimalnych lub zasadniczych wymagań
– analizy, ocenę i ewaluację ryzyka
– dobór środków ochrony i odpowiednich zabezpieczeń w celu minimalizacji zagrożenia
– tabliczki ewidencyjne
– deklaracje zgodności i oznaczenie znakiem CE.